Zeytin’in Alası ‘te

Zeytin Sağlıktır, Zeytin Barıştır.